Sportka archiv

Výsledky starších slosování zobrazíte kliknutím na požadovaný den.

Výsledky slosování 2020

8.4.
středa
5.4.
neděle
1.4.
středa
29.3.
neděle
27.3.
pátek
25.3.
středa
22.3.
neděle
18.3.
středa
15.3.
neděle
13.3.
pátek
11.3.
středa
8.3.
neděle
4.3.
středa
1.3.
neděle
26.2.
středa
23.2.
neděle
19.2.
středa
16.2.
neděle
14.2.
pátek
12.2.
středa
9.2.
neděle
5.2.
středa
2.2.
neděle
31.1.
pátek
29.1.
středa
26.1.
neděle
22.1.
středa
19.1.
neděle
15.1.
středa
12.1.
neděle
10.1.
pátek
8.1.
středa
5.1.
neděle
1.1.
středa

Výsledky slosování 2019

29.12.
neděle
25.12.
středa
24.12.
úterý
22.12.
neděle
20.12.
pátek
18.12.
středa
15.12.
neděle
13.12.
pátek
11.12.
středa
8.12.
neděle
4.12.
středa
1.12.
neděle
27.11.
středa
24.11.
neděle
20.11.
středa
17.11.
neděle
15.11.
pátek
13.11.
středa
10.11.
neděle
6.11.
středa
3.11.
neděle
1.11.
pátek
30.10.
středa
27.10.
neděle
23.10.
středa
20.10.
neděle
16.10.
středa
13.10.
neděle
11.10.
pátek
9.10.
středa
6.10.
neděle
2.10.
středa
29.9.
neděle
27.9.
pátek
25.9.
středa
22.9.
neděle
18.9.
středa
15.9.
neděle
13.9.
pátek
11.9.
středa
8.9.
neděle
4.9.
středa
1.9.
neděle
28.8.
středa
25.8.
neděle
21.8.
středa
18.8.
neděle
14.8.
středa
11.8.
neděle
9.8.
pátek
7.8.
středa
4.8.
neděle
31.7.
středa
28.7.
neděle
24.7.
středa
21.7.
neděle
17.7.
středa
14.7.
neděle
12.7.
pátek
10.7.
středa
7.7.
neděle
3.7.
středa
30.6.
neděle
28.6.
pátek
26.6.
středa
23.6.
neděle
19.6.
středa
16.6.
neděle
14.6.
pátek
12.6.
středa
9.6.
neděle
5.6.
středa
2.6.
neděle
29.5.
středa
26.5.
neděle
24.5.
pátek
22.5.
středa
19.5.
neděle
15.5.
středa
12.5.
neděle
10.5.
pátek
8.5.
středa
5.5.
neděle
1.5.
středa
28.4.
neděle
24.4.
středa
21.4.
neděle
19.4.
pátek
17.4.
středa
14.4.
neděle
12.4.
pátek
10.4.
středa
7.4.
neděle
3.4.
středa
31.3.
neděle
27.3.
středa
24.3.
neděle
20.3.
středa
17.3.
neděle
13.3.
středa
10.3.
neděle
8.3.
pátek
6.3.
středa
3.3.
neděle
27.2.
středa
24.2.
neděle
20.2.
středa
17.2.
neděle
13.2.
středa
10.2.
neděle
8.2.
pátek
6.2.
středa
3.2.
neděle
30.1.
středa
27.1.
neděle
25.1.
pátek
23.1.
středa
20.1.
neděle
16.1.
středa
13.1.
neděle
11.1.
pátek
9.1.
středa
6.1.
neděle
2.1.
středa

Výsledky slosování 2018

30.12.
neděle
26.12.
středa
23.12.
neděle
21.12.
pátek
19.12.
středa
16.12.
neděle
12.12.
středa
9.12.
neděle
7.12.
pátek
5.12.
středa
2.12.
neděle
28.11.
středa
25.11.
neděle
23.11.
pátek
21.11.
středa
18.11.
neděle
14.11.
středa
11.11.
neděle
9.11.
pátek
7.11.
středa
4.11.
neděle
31.10.
středa
28.10.
neděle
24.10.
středa
21.10.
neděle
17.10.
středa
14.10.
neděle
12.10.
pátek
10.10.
středa
7.10.
neděle
3.10.
středa
30.9.
neděle
26.9.
středa
23.9.
neděle
19.9.
středa
16.9.
neděle
14.9.
pátek
12.9.
středa
9.9.
neděle
5.9.
středa
2.9.
neděle
29.8.
středa
26.8.
neděle
22.8.
středa
19.8.
neděle
17.8.
pátek
15.8.
středa
12.8.
neděle
8.8.
středa
5.8.
neděle
1.8.
středa
29.7.
neděle
27.7.
pátek
25.7.
středa
22.7.
neděle
18.7.
středa
15.7.
neděle
13.7.
pátek
11.7.
středa
8.7.
neděle
4.7.
středa
1.7.
neděle
29.6.
pátek
27.6.
středa
24.6.
neděle
20.6.
středa
17.6.
neděle
15.6.
pátek
13.6.
středa
10.6.
neděle
6.6.
středa
3.6.
neděle
30.5.
středa
27.5.
neděle
25.5.
pátek
23.5.
středa
20.5.
neděle
16.5.
středa
13.5.
neděle
11.5.
pátek
9.5.
středa
6.5.
neděle
2.5.
středa
29.4.
neděle
27.4.
pátek
25.4.
středa
22.4.
neděle
18.4.
středa
15.4.
neděle
13.4.
pátek
11.4.
středa
8.4.
neděle
4.4.
středa
1.4.
neděle
30.3.
pátek
28.3.
středa
25.3.
neděle
21.3.
středa
18.3.
neděle
16.3.
pátek
14.3.
středa
11.3.
neděle
7.3.
středa
4.3.
neděle
28.2.
středa
25.2.
neděle
21.2.
středa
18.2.
neděle
16.2.
pátek
14.2.
středa
11.2.
neděle
7.2.
středa
4.2.
neděle
2.2.
pátek
31.1.
středa
28.1.
neděle
24.1.
středa
21.1.
neděle
17.1.
středa
14.1.
neděle
12.1.
pátek
10.1.
středa
7.1.
neděle
3.1.
středa

Výsledky slosování 2017

31.12.
neděle
29.12.
pátek
27.12.
středa
24.12.
neděle
22.12.
pátek
20.12.
středa
17.12.
neděle
15.12.
pátek
13.12.
středa
10.12.
neděle
6.12.
středa
3.12.
neděle
29.11.
středa
26.11.
neděle
24.11.
pátek
22.11.
středa
19.11.
neděle
15.11.
středa
12.11.
neděle
10.11.
pátek
8.11.
středa
5.11.
neděle
1.11.
středa
29.10.
neděle
25.10.
středa
22.10.
neděle
18.10.
středa
15.10.
neděle
13.10.
pátek
11.10.
středa
8.10.
neděle
4.10.
středa
1.10.
neděle
27.9.
středa
24.9.
neděle
20.9.
středa
17.9.
neděle
15.9.
pátek
13.9.
středa
10.9.
neděle
6.9.
středa
3.9.
neděle
30.8.
středa
27.8.
neděle
25.8.
pátek
23.8.
středa
20.8.
neděle
16.8.
středa
13.8.
neděle
11.8.
pátek
9.8.
středa
6.8.
neděle
2.8.
středa
30.7.
neděle
26.7.
středa
23.7.
neděle
19.7.
středa
16.7.
neděle
14.7.
pátek
12.7.
středa
9.7.
neděle
7.7.
pátek
5.7.
středa
2.7.
neděle
28.6.
středa
25.6.
neděle
23.6.
pátek
21.6.
středa
18.6.
neděle
16.6.
pátek
14.6.
středa
11.6.
neděle
7.6.
středa
4.6.
neděle
31.5.
středa
28.5.
neděle
26.5.
pátek
24.5.
středa
21.5.
neděle
17.5.
středa
14.5.
neděle
12.5.
pátek
10.5.
středa
7.5.
neděle
3.5.
středa
30.4.
neděle
28.4.
pátek
26.4.
středa
23.4.
neděle
19.4.
středa
16.4.
neděle
14.4.
pátek
17.3.
pátek
17.2.
pátek
13.1.
pátek